Pedagogisch beleid

De Bijtjes mxm wil meer zijn dan enkel opvang. Onze kinderen brengen veel tijd door in de opvang en we willen hen dan ook alle kansen bieden voor een goede ontwikkeling.

We doen dit niet enkel door te voldoen aan hun lichamelijke noden (eten, slapen,…) maar we creëren ook voldoende aanbod voor de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling.

We bieden een grote variatie aan leeftijdsadequaat speelgoed en activiteiten aan.

Tevens willen we optimaal in dialoog treden met de ouders. Zij zijn voor ons het eerste aanspreekpunt als het gaat over de kinderen en we zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouders als het gaat over de ontwikkeling van hun kind.

Binnen de opvang werken we met de Bitcare-app waardoor ouders perfect kunnen volgen wat er elke dag gebeurt met hun kind.

De Bijtjes mxm vindt het belangrijk dat elk kind en elke ouder zich goed voelt in de opvang. Iedereen is welkom bij ons.

Kom ons bezoeken →

Kom kennis maken met één van onze werkingen en ontdek zelf hoe we te werk gaan.